9 Mart 2011 Çarşamba

Farabi'nin Üç Eseri: Mutluluğu Kazanma - Eflatun Felsefesi - Aristo Felsefesi

Ankara Universitesi Yayinlari, 1974
Ceviren Huseyin Atay
IÇINDEKILER


Önsöz III—X
MUTLULUĞU KAZANMA (TAHSİ LU'S—SA'ADE)
Mutluluğu Kazanma 3
Hakikata Ulaşmada Metotların Çokluğu 3
Metotların bir Sanat Olduğunu Bilmek 5
Öğretim ve Varlık Ilkeleri 6
Matematik ilimler ve Bunlara Ba ğlı Diğer İlimlerin Öğrenilmesi 11
Cisimler ve Cisimlerde Olan Nesnelerin İncelenmesi 15
Varlık ilkelerinin Öğretim Ilkelerine Önceliği 16
Metafizik ve Ruhsal Varlıkların İncelenmesi 17
İnsani Olgunluğun Kazanılması 18
İlâhiyat İlmi 20
İnsan İlimleri 21
Nazar! İlimlerin Nitelikleri 22
Tabii ve İ râdi Varlıklar 24
Düşünülürlerin Durum ve Nitelikleri 26
Gaye ve Vasıtaların Keşfi 27
Düşünme Gücünün Sınıfları 28
Düşünme Erdemi 28
Ahlâki Erdemlerin Ölçüsü 30
Sanat ve Erdemlilik Ilişkisi 33
Gerçek ve Göreli Erdem 33
Düşünme Erdemi ile Nazar! Erdemin Birliği 34
Ahlâki Erdemle Düş ünme Erdeminin Karşılıklı Durumları 35
Tabii Erdem İrâdi Erdemle Aynı mıdır? 36
Öğretim ve Eğitim 38
İmamlar ve Hakaniarın Eğitme ve Ö ğretme Yöntemleri: Harp
Sanatı, İdâre Sanatı, Hatiplik Sanatı , v.b 40
Halk ve Seçkinlere Özgü Bilgiler 48
Başkanın İlmi ve bu İlmin Yardımcıları 50
İlimlerin Araplara İntikali ve Gerçek Hikmet 51
Gerçek Filozof (Hakim) 52
Öğrenme ve Öğretme 53
Din ve Felsefe Münasebeti 54
Kanun Koyucu, İmam ve Filozof 55
Boş ve Yalancı Filozof 5

EFLÂTUN'UN FELSEFESİ . KISIMLARI 65
Mutluluğa götüren Bilgi Yolları 65

ARİ STO'NUN FELSEFESİ , FELSEFESİNİN BÖLÜMLERİ 87
Zaruri ve Faydalı olan Bilgi 87
Amen İlimlerle elde edilen Kavramlar ve ulaşılan Gayeler 92
Mantık 102
Genel olarak Bilgi ve Kesin Bilgi 106
Hikmet ve Çeşitleri 107
Eğitim Sanatı 111
Safsata ve Gayesi 113
Hitâbet ve Şiir 117
Kategoriler 118
Varlığın Birliği ve Çokluğu 123
Tabiat İlmi 125
Unsurlar 132
Bitkiler ve Hayvanlar 146
Nefs 148
Duyular 153
Nefsin Kuvvetleri 154
Akıl Gücü ve Akı llar 156
İrâde ve Seçme 165
Genel Indeks 169


Kitabin tamami (pdf- 183 sayfa)

Hiç yorum yok:

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

The Reflection Cafe

Site İstatistikleri

Locations of visitors to this page

 

Toplam Sayfa Görüntüleme Sayısı