14 Mart 2011 Pazartesi

(A.Ü.) Rektörlerin Eğitim Yılı Açış Konuşmaları 1946-2004

Ord. Prof. Dr. SEVKET AZ Z KANSU - REKTÖR (1946-1948)
1319 yılında Edirne’de dogmus, 1340 yılında, Istanbul Darülfünun Tıp Fakültesinden mezun olmustur. 26.12.1340 tarihinde, Bala Kozan Hükümet tabibi olarak göreve baslamıstır. 18.12.1926 tarihinde, Darülfünun Tıp Fakültesi Asistanlıgına atanmıs olup, 01.08.1933 tarihinde, Istanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Antropoloji Profesör Muavinligine atanmıstır. 19.04.1934 tarihinde, Profesörlüge yükseltilmistir. 01.12.1935 tarihinde, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Cografya Fakültesi (Antropoloji) Profesörlügüne atanmıstır. 9.7.1939 tarihinde, Ord. Profesörlüge yükseltilmistir. 1946-1948 yılları arasında iki yıl Rektörlük yapmıstır.
1946-1947 ÖGREN M YILI AÇIS KONUSMASI
Pek Sayın Cumhur Baskanımız, Sayın davetlilerimiz, Sayın Milli Egitim Bakanımız, Sayın Profesörler ve Ögrenciler:
Türkiye Cumhuriyeti’nin Devlet merkezi Ankara’nın Üniversitesi, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin 13.06.1946 tarihinde kabul ettigi 4936 sayılı Üniversiteler Kanunu ile 18 Haziran 1946’da özerk ve tüzel kisilige sahip olarak kuruldu.
Senato, 04.07.1946 toplantısında, Üniversitemizin ilk ögrenim yılının açılıstarihini, 21 Ekim 1946 olarak kabul etti.
Devrim Türkiye’sinin ilk Millet Meclisi’nin 23 Nisan 1920 tarihinde toplandıgı ve 13 Kasım 1923 tarihinde Millet Meclisi’nin kabul ettigi bir kanunla “makarr-ı idaresi” ilan olunan Ankara sehri, medeniyet tarihinde önemli bir yer tutmaktadır. Insanlık sergüzestinin ilk anlarından itibaren, Ankara’nın süreli biryerlesme yeri oldugunu görüyoruz. Ankara’nın yerlesme tarihi eski tas medeniyeti dedigimiz çaglardan itibaren baslar. Tas devri insanlarından sonra, madenler çagıinsanları da Ankara’da yerlesme izlerini bırakmıslardır. Yazılı tarih devirlerindeAnkara’nın Frikyalılar ve onlardan sonra Lidyalılar, Galatlar, Persler, Romalılar,Bizanslılar ve Anadolu’nun kesin olarak Türklesmesinden sonra da Selçuklular,Ilhaniler ve Osmanlılar tarafından iskan edildigi malumdur.
Ancak Hitit medeniyetinin Ankara’da izlerine kat’ı tesadüf olunmus degildir. Bazı arastırıcıların “Ankara” adı ile Hititlerin Ankuva sehri adı arasında biriliski kurmak istemelerine ragmen, bugünkü teoriye göre Ankuva sehrinin Ankara degil Yozgat ilimizde bulunan ve büyük bir Hitit sehri oldugu anlasılan Alisarolacagı düsünülmektedir. Tarih boyunca Ankara’nın adı zaman zaman “Ankyra,Ancyre, Engüriye, Engürü, Angara, Angora” olarak söylenmis ise de, Isa’dan önceüç bin yıldan bugüne kadar pek az degisiklikle aynı adı tasımıstır.
Romalılar devrinde “Ankara’nın demokratik teskilata malik bir sehiroldugunu ve bütün hakların halkta yani Demos’da bulundugunu,” kitabeler bize söylemektedir.
Ankara’nın Tarihinde Selçuk ve Osmanlı devirleri arasında yer alan Ahi esnaf teskilatı bazı arastırıcıları Ankara’da bir ‘Ahiler Sehir Cumhuriyeti’nden bahse sevk etmistir.
Tarihinde kısaca Augustus, Caracella, Sapur, Ahi Hüsamettin, Serafettin,Orhan Bey, I Murat., Timur, Yıldırım Bayazıd, Mehmet Çelebi, Hacı Bayramıveliv.s. gibi sahısların yer aldıgı Ankara, devrim Türkiye’sinin merkezi olduktan sonra büyük Atatürk ve Inönü gibi inkılap önderlerinin adlarını tarihinin seref sahifelerine kaydetmekle övünecektir.
Milyarlarca dünyalar içinde ufacık bir dünya olan yuvarlagımızın üzerinde hayat olayının bir sonucu diyebilecegimiz insanlık sergüzestini, yani tarih vemedeniyetin basladıgı uzak devirlerden beri bugüne kadar insan kültür tarihini inceleyenler, insan topluluklarının ve medeniyetlerinin çesitliligi üzerine dikkatiçekmislerdir.
Bugünkü bilgimize göre, insan toplulukları dünyasında, bazı büyük medeniyet çevreleri vardır. Birçok milletler gibi Türk toplulugu da tarihinin bazıanlarında bir medeniyet çevresinden diger bir medeniyet çevresine yönelmistir. Türkdevrimi dedigimiz muhtesem olay da çagdas Türk toplulugunu kesin olarak Batı medeniyet çevresine sokmak tesebbüsünü ele almıstır.
Rektörlerimizin Eğitim Yılı Açış Konuşmaları 1946-2004
Editör: Doç. Dr. Dogan Atılgan
Ankara Üniversitesi Yayınları; 219
PDF Dosyası (450 sayfa)

Hiç yorum yok:

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

The Reflection Cafe

Site İstatistikleri

Locations of visitors to this page

 

Toplam Sayfa Görüntüleme Sayısı