4 Şubat 2008 Pazartesi

Eurobarometer Türkiye Ülke Raporu 2007

Eurobarometer’ın geleneksel olarak hazırladığı Türkiye Ülke Raporu 2007 sonbahar değerlendirmesi yayınlandı. Raporda hem AB’de hem de Türkiye’de en çok güvenilen kurum askeriye olurken; hükümete duyulan güven sıralamasında Türkiye, %68 oranıyla AB çapında 2. sırada yer aldı. 2006 sonbaharında AB üyeliğinin iyi olduğunu düşünenlerin oranı %55’e çıkarken; 2007 baharında %3’lük bir düşüş göstererek %52 oldu. 2007 sonbaharında ise %49’a düştü.
.

Hayattan duyulan memnunluk
.
Türkiye'de yaşadığı hayattan memnun kişilerin oranı 2007’nin sonbaharında %70 olarak gerçekleşti. Bu oran aynı yılın bahar dönemine göre; %6 oranında düşüş gösterdi. Türklerin hayatlarından duydukları memnunluk oranı bir inip bir çıkmasına rağmen yine de AB seviyesinin altında gerçekleşti.
.

Geleceğe yönelik beklentiler

Türk kamuoyu, AB kamuoyu ile karşılaştırıldığın gelecek 12 aylık finansal ve ekonomik gelişmeler konusunda daha iyimser. Türklerin %34’ü gelecek 12 ayda hayatlarının daha iyiye gideceğini beklerken bu oran AB’de %30 olarak gerçekleşti. Ekonomik geleceği ilişkin beklentiler geçtiğimiz yarı yıl içerisinde farklılıklar göstermesine rağmen statükonun önümüzdeki yılda aynen devam edeceğine dair beklenti seviyeyi arttı. Kötümserlerin oranı ise bahar 2007’ye kıyasla %6 azalarak %26’ya düştü.

Ülke durumunun değerlendirilmesi

Olumlu düşünenlerin oranın %47 çıkmasıyla Türkiye, ülkelerinin ekonomik durumunu olumlu değerlendirenler sıralamasında 17. sırada yer aldı. İstihdam açısından bakarsak, Türkiye, %28 olumlu yanıt oranıyla 8. sırada yer aldı. Buna rağmen, Türkiye’de sosyal refah konusunda olumlu düşünenlerin oranı (%33) AB ortalamasının (%46) altında gerçekleşti.

Ülkenin en önemli problemleri

Ankete katılanlara en önemli iki sorun nedir diye sorulduğunda Türkiye ve AB arasında önemli farklar ortaya çıktı. Türk kamuoyuna göre; iki en önemli problem, işsizlik ve terörizm. Açık farkla öne çıkan bu iki sorunun ardından ekonomik durum, suç, enflasyon ve eğitim geliyor. En önemli öncelik geçen yıldan bu yana değişti. Terörizme verilen öncelik önemli ölçüde yükselme gösterdi. Fakat aynı ölçüde bir yükselme AB-27 ülkelerinin kamuoylarında gerçekleşmedi ve terörizm AB ülkelerinin en önemli sorunlar sıralamasında geri sıralarda yer aldı.

İşler doğru yolda mı yoksa yanlış yolda mı ilerliyor?

Şu andaİşler doğru yolda mı yoksa yanlış yolda mı ilerleniyor” sorusu ankete katılanlara sorulduğu zaman Türk kamuoyu AB’ye nazaran daha iyimser bir tablo çiziyor. Türkler %48 oranında işlerin doğru yolda gittiğine inanırken; %37’lik bir oran bunun aksini düşünüyor. AB’de ise olumlu düşünenler %34 ile sınırlı kalırken, olumsuz düşünenlerin oranı %41 oldu. Böylece olumlu düşünenlerin oranı AB sıralamasıyla karşılaştırıldığında Türkiye 4. sırada yer aldı.

Kurumlara duyulan güven

Hem AB’de hem de Türkiye’de en çok güvenilen kurum askeriye. Medya ve gazetelere duyulan güven seviyeleri ise AB seviyelerinin altında kaldı. Dini kurumlara duyulan güven Türkiye’de %64 iken AB’de %46 oranında kaldı. Türkiye’de Parlamento, TBMM ve politik partilere güven duyan kesim AB’den daha büyük. Buna rağmen AB’ye duyulan güven Türkiye’de %25 iken AB’de %48 oranında gerçekleşti. AB üye ülkelerinde AB’ye duyulan güven artarken Türkiye’de azaldı.

Hükümete duyulan güven sıralamasında Türkiye, %68 oranıyla AB çapında 2. sırada yer aldı. TBMM’ye duyulan güven ise %64 oranında gerçekleşti ve AB sıralamsında Türkiye’yi 3. sıraya yerleştirdi.

AB üyeliğinin değerlendirilmesi

2006 sonbaharında 2004 yılından beridir devam eden AB üyeliğinin iyi olduğunu düşünenlerin sayısının azalma süreci durdu. 2006 baharında AB üyeliğinin iyi olduğunu düşünenlerin oranı %44 (2005 sonbaharı, %55) iken; olumsuz düşenlerin oranı %25’di (2005 sonbaharı, %15). 2006 sonbaharında ise olumlu düşünenlerin oranı %55’e çıkarken; 2007 baharında %3’lük bir düşüş göstererek %52 oldu. 2007 sonbaharında ise %49’a düştü.

Yine de Türk kamuoyunun %53’ü (2007 baharı, %62) AB’ye üye olmanın Türkiye için avantaj olacağını belirtti.

AB’nin imajı

AB’nin genel imajına yönelik olumlu bakış oranı %50’nın az altında gerçekleşti. Bu oran 2007 baharında %53 seviyesindeydi.

İnsanlar Avrupa’nın politik gidişatı konusunda iyi bilgilendiriliyor mu?

Avrupa’nın politik gidişatıyla ilgili ne kadar bilgilendirildikleri sorulduğu zaman ankete katılanların %31'i Türkiye’de iyi bilgilendirildiklerini savundu. Bu oran AB üye ülkelerinde ise %18 olarak gerçekleşti. Türkiye bu karşılaştırma kriterini baz alan sıralamada hem AB’ye üye ülkeler hem de üye olmayan ülkeler arasında en üst sırada yer aldı.

Avrupa’nın Geleceği

AB üye ülkelerine nazaran Türkiye, AB’nin geleceği konusunda daha kötümser. AB’ye üye 27 ülke genelinde olumlu yaklaşanların oranı %69 iken Türkiye’de bu oran %52 oldu.

AB’nin oynadığı farklı roller

Türklerin %37’si AB’nin Türk ekonomisine olumlu etkisi olduğunu düşünürken; bu oran AB ortalamasının (%39) altında kaldı. Çevrenin korunmasına AB’nin olumlu katkı sağladığına inananların oranı Türkiye’de %36, iken bu oran AB’de %52 oldu. Fakat enflasyon, konut ve emeklilik maaşı gibi konularda AB’nin olumlu etkisi olduğuna inanların sayısı Türkiye’de AB’ye oranla daha fazla.

Medya ve AB

Türk kamuoyu, AB üye ülkeleriyle karşılaştırıldığında medyanın AB konularına daha çok yer ayırdığına inanıyor. AB’de medyanın AB konularını ele alması adil ve tarafsız olarak değerlendirilirken; Türkiye’de ise ya çok olumsuz ya da çok olumlu olarak değerlendiriliyor. Türk kamuoyunun, medya kaynaklarına duyduğu güven AB-27 ülkelerinin gerisinde kaldı.

Kaynak: EurActiv “Hem AB’de hem de Türkiye’de en çok güvenilen kurum askeriye”

Eurobarometer 2007 Turkiye Raporu (Subat 2008) - Summary

http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/eb/eb68/eb68_en.htm
.

Hiç yorum yok:

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

The Reflection Cafe

Site İstatistikleri

Locations of visitors to this page

 

Toplam Sayfa Görüntüleme Sayısı