13 Eylül 2013 Cuma

Azınlıklar, Çokkültürlülük ve Mardin

İlhan Kaya, Dicle Üniversitesi
Özet
Bu çalışmada çokkültürlülük ve çokkültürlülüğün Türkiye’deki gayrimüslim
azınlıklar açısından durumu disiplinler arası bir yaklaşım ile ele alınarak,
Mardin’in bu anlamdaki pozisyonunu irdelenmektedir. Çalışma imparatorluk,
ulus-devlet ve demokratik devlet tarihsel kategorileri baz alınarak bir kısım
değerlendirmeler sunmaktadır. Her bir kategoride farklılıklar değişik form ve
tonlarda ifade edilmekte ve farklılıkların ifadesi her sistem içerisinde farklı bir
anlayışla ortaya konmaktadır. Çalışma farklılıkların korunması ve daha iyi bir
şekilde ifade edilmesi için demokratik devletin önemine vurgu yapmaktadır.
….
Makalenin tam metni:

Hiç yorum yok:

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

The Reflection Cafe

Site İstatistikleri

Locations of visitors to this page

 

Toplam Sayfa Görüntüleme Sayısı