23 Haziran 2010 Çarşamba

Yapı Kredi Sermet Çifter Araştırma Kütüphanesi

...

Yapı Kredi Sermet Çifter Araştırma Kütüphanesi, 29 Temmuz 1992’de, Çemberlitaş’daki kütüphanenin şimdiki yerine taşınarak yeniden düzenlenmesiyle oluşturulmuştur. Yapı Kredi Kültür Sanat Yayıncılık A. Ş. bünyesinde hizmet veren kütüphane, 2000 yılında yeniden yapılanarak tarih, sanat, edebiyat ve İstanbul kenti konularında uzmanlaşmış bir araştırma kütüphanesine dönüştürülmüştür. Büyüyen ve kendini geliştiren kütüphane, koleksiyonu ve hizmet kalitesiyle yurt içinde kendi alanında en iyisi, bütün kütüphaneler arasında da en iyilerde biri konumuna gelmiştir. Kütüphaneye adı verilen rahmetli Sermet Çifter Yapı Kredi’nin ilk Genel Müdürü idi.

Kütüphane Koleksiyonu

Yapı Kredi Sermet Çifter Araştırma Kütüphanesi koleksiyonu, Genel Koleksiyon, Yazma Eserler, Nadir Basma Eserler, Süreli Yayınlar ve Yapı Kredi Yayınları olmak üzere 5 ana bölümden oluşmaktadır.

Genel koleksiyon

Yapı Kredi Sermet Çifter Araştırma Kütüphanesi 80.000 cilde ulaşan kitap koleksiyonuna sahiptir. Koleksiyonun büyük çoğunluğu tarih, sanat, edebiyat ve İstanbul kenti konularındadır. Genel koleksiyon içinde Atatürk ve Cumhuriyet tarihine ilişkin kitaplar da önemli yer tutmaktadır.

Yazma Eserler

Kütüphanede araştırmacıların kullanımına açık, 1117 cilt içinde toplanmış 1578 adet yazma eser mevcuttur. 14. yüzyıl ile 20. yüzyıl başlarına tarihlenen bu yazma eserlerle ilgili olarak hazırlanan katalog 2001 yılında basılarak araştırmacıların kullanımına sunulmuştur. Son yıllarda gelişen bilgisayarlar ve dijital teknoloji ile birçok kütüphanede yazmaların dijital ortama aktarılması için çalışmalar görülmektedir. Yazma koleksiyonunun tamamının dijital ortama aktarılmasını 2003 yılında başaran kütüphanemiz Türkiye’de bu çalışmayı tamamlayan ilk kütüphane olmanın gururunu taşımaktadır.

Nadir Basma Eserler

Kütüphanede, çeşitli koleksiyonlardan derlenmiş 1000’in üzerinde nadir kitap bulunmaktadır. 16-20. yüzyıllar arasında, çeşitli dillerde basılmış olan bu kitaplar arasında Strabonis’in 1523 tarihli “Geographia”, Raif Efendi’nin 1803 tarihli “Cedit Atlas Tercümesi” ve Katip Çelebi’nin 1732 tarihli “Cihannüma” adlı eserinin yanında tüm dünyada önemi kabul edilmiş, kıymetli, nadir eser niteliğinde kitaplar yer almaktadır. Nadir eserlerin önemli bir bölümünü için fotokopiye izin verilmemektedir. Kağıt ve cilt durumu dikkate alındığında kitapların da yazmalar gibi fotokopiden büyük zarar görmesi mümkündür. Bu nedenle, kopya almak gerektiğinde bu kitaplar için de dijital teknolojiden faydalanılmaktadır. Gerekli gördüğümüz nadir eserlerin de dijital ortama aktarılması yakın gelecekteki planlarımız arasında bulunmaktadır. Bu nadide koleksiyonun bir bölümünü içeren “Yapı Kredi Sermet Çifter Araştırma Kütüphanesi Nadir Eserler Kataloğu” Mayıs 2002’de basılmıştır.

Süreli Yayınlar

Kütüphane 19. yüzyılın 2. yarısından itibaren Türkiye’de ve yurtdışında yayınlanan önemli dergileri içeren, başlık olarak 750’nin üzerinde süreli yayın yer almaktadır. Kütüphane 1800 ciltlik düzenli bir gazete koleksiyonuna sahiptir. Şu anda 8 adet günlük gazete ve 40 adet derginin takibi yapılarak okuyucularımızın hizmetine sunulmaktadır.

Yapı Kredi Yayınları

Yapı Kredi yurdumuzun en büyük yayınevlerindendir ve her yıl ortalama 150 kitap yayınlanmaktadır. 1989 yılında ilk kitabı basılan “Yapı Kredi Yayınları” dizisi Ekim 2008 itibarıyla 2770’i geçmiştir. 1945 yılında Doğan Kardeş dergisi ile başlayan ve 1988 yılına kadar devam eden süreçte ise 500 civarında kitap yayınlanmıştır. Yapı Kredi yayını olan Doğan Kardeş, Sanat Dünyamız, Kitap-lık, Cogito, 4. Kat adlı süreli yayınlar kendi alanlarında en önemli dergiler arasında gösterilmektedir. Yayıncılık konusunda kitap ve dergilerle sınırlı kalmayan Yapı Kredi’nin kültür ve sanat hayatımıza kazandırdığı 30 civarında kaset ve CD bulunmaktadır. Bütün bu görkemli koleksiyon kütüphanemizde araştırmacıların hizmetine sunulmaktadır.

Kütüphanede Bulunan Özel Koleksiyonlar ve Arşivler

Kütüphane koleksiyonu içerisinde satın alma veya bağış yoluyla kuruma kazandırdıkları özel koleksiyonlar önemli bir yer tutmaktadır. Türkiye’nin kültür, sanat ve düşünce dünyasında iz bırakmış kişi ve kurumların koleksiyonlarıyla kütüphanenin değeri önemi ölçüde artmıştır. Kütüphanede Prof. M. Fuat Köprülü, Prof. Cavit Baysun, Falih Rıfkı Atay, Hamdullah Suphi Tanrıöver, İsmail Hikmet Ertaylan, Küçük Sait Paşa, Şevket Rado, Vedat Nedim Tör, Yaşar Nabi Nayır, Memduh Tayanç, Orhan Burian ve Yahya Kemal Beyatlı’nın koleksiyonları araştırmacıların hizmetine sunulmuştur. Bu koleksiyonlarda bulunan kitap, dergi, gazete ve yazmalar araştırmacılara daha iyi hizmet sunulması amacıyla genel koleksiyonda ilgili bölümler içine dahil edilmiştir. Arşiv malzemesi niteliğinde olan evrak, resim, kartpostal, mektup vs. materyaller ise ayrıca düzenlenerek okuyucuların hizmetine sunulmuştur.

Arşivler;

Yeditepe ve Hüsamettin Bozok Arşivi: Türk yayın hayatının en uzun soluklu dergilerinden biri olan Yeditepe ve yayınevinin kurucusu, gazeteci-yazar Hüsamettin Bozok (d. 1916)’un çalışma hayatı boyunca biriktirdiği, 10.000 civarındaki mektup, fotoğraf ve elyazısı belgeden oluşan arşivi Cumhuriyet dönemi Türk edebiyatının ilk elden kaynaklarından biridir. Düzenlenmiş olan arşiv araştırmacıların hizmetine sunulmuştur.

Melih Cevdet Anday Arşivi: Şair ve yazar Melih Cevdet Anday (1915-2002)’ın eski eşinden 1999 yılında kütüphanemiz tarafından satın alınan ve 2000 civarında mektup, belge, kartvizit, fotoğraf, gazete kupürü ve bazı süreli yayınlardan oluşan bir arşivdir. Düzenlenmiş olan Melih Cevdet Anday arşivi araştırmacıların hizmetine sunulmuştur.

Fuat Köprülü Arşivi: Edebiyat tarihçisi Prof. M. Fuat Köprülü (1890-1966)’nün ölümünden sonra dağılan ve çeşitli kurum ve kişilere satıldığı ifade edilen kütüphanesinden artakalan basma ve yazma kitapları ile birlikte Sermet Çifter Kütüphanesi’ne gelen, kütüphanedeki en zengin ve en önemli özel koleksiyondur. Nadir ve yazma eserlerin önemli bir kısmı Fuat Köprülü koleksiyonu ile kütüphaneye kazandırılmıştır. Bu koleksiyonda bulunan arşiv malzemeleri ise çok fazla değildir. Çoğunluğu Türk edebiyatı tarihi ile ilgili notlar, gazete kupürleri, yazma mikrofilmleri ile Fuat Köprülü’nün şahsi evraklarından oluşan arşiv malzemeleri henüz tasnif edilmemiş olup kullanıma açılmamıştır.

İsmail Hikmet Ertaylan Arşivi: Edebiyat tarihçisi Prof. İsmail Hikmet Ertaylan (1899-1967)’ın ölümünden sonra, ailesinden 9.5.1968 tarihinde Ertaylan’ın kitaplığı ile birlikte satın alınan arşivi Fuat Köprülü’den sonra 2. büyük koleksiyondur. Bu koleksiyondaki arşiv malzemeleri de fazla değildir. Türk edebiyat tarihi ile ilgili olan çalışma notları, Ertaylan’ın yayınladığı kitapların müsveddeleri, değişik yazmaların çıkarılmış notlar, Kazan, Kırım Azerbaycan gibi bölgelerin edebiyatlarına ilişkin çalışmalar, Türk edebiyat tarihiyle ilgili çeşitli fotoğrafların yer aldığı bu arşiv de henüz tasnif edilmediği için kullanıma açılmamıştır.

Yahya Kemal Arşivi: Büyük Türk şairi Yahya Kemal Beyatlı (1884-1958)’nın mektup, kartpostal ve şahsi evraklarından oluşmaktadır. Tasnif edilmiş durumda olan arşiv araştırmacıların kullanımına sunulmuştur.
Orhan Burian Arşivi: Çevirmen ve yazar Prof. Orhan Burian (1914-1953)’a ait koleksiyon 2002 yılında yeğeni Kısmet Burian tarafından kütüphanemize hediye edilmiştir. İngiliz edebiyatı ağırlıklı kitapların yanında Orhan Burian’ın hayatı ve çalışmaları ile ilgili fotoğraf, mektup, belge, kupür vs.’lerden oluşan arşivi düzenlenerek araştırmacıların kullanımına sunulmuştur.

Kütüphane Kullanım Rehberi ve Üyelik

Yapı Kredi Sermet Çifter Araştırma Kütüphanesi bir uzmanlık kütüphanesidir. Yararlanmak isteyen araştırmacıların kütüphaneye üye olması gerekmektedir. Üye olmayan araştırmacılar randevu almak şartıyla 1-2 gün gibi kısa süre için kütüphaneden yararlanabilir. Gazete koleksiyonundan yararlanmak için kütüphane üyelerinin de randevu alması gerekmektedir.

İsteyen herkes kütüphanemize üye olabilmektedir.

Kütüphane üyeleri, üyeliklerinin geçerli olduğu bir yıl boyunca, çalışma saatleri içinde randevu almadan kütüphaneden yararlanabilirler.

Adres:
Yapı Kredi Sermet Çifter Kütüphanesi
İstiklal Caddesi No. 161 Kat: 4
34433 Beyoğlu - İSTANBUL
Tel: 0212 252 47 00 / 422 Faks: 0212 293 07 23

Çalışma Saatleri:
Pazartesi – Cuma: 9.30 – 12.00 / 13.00 – 17.30
Kütüphane Cumartesi, Pazar ve resmi tatil günlerinde kapalıdır.

Hiç yorum yok:

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

The Reflection Cafe

Site İstatistikleri

Locations of visitors to this page

 

Toplam Sayfa Görüntüleme Sayısı