26 Mayıs 2010 Çarşamba

Varlık ve Aşk üzerine...


NİYÂZÎ-İ MISRÎ’NİN ŞİİRLERİNDE VARLIK ANLAYIŞI
Mehmet ULUCAN / Fırat Üniversitesi

Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
Cilt: 19, Sayı: 1, Sayfa:31-41, ELAZIĞ-2009


Özet
Varlık, insanın en çok meşgul olduğu konuların başında yer almıştır. Yaratma, yaratan, evren ve insan varlığın temel konusunu oluşturur. Varlığın var edilişi, nasıl, ne zaman, kim tarafından var edildiği; varlığın devamlılığı gibi konular düşünür ve bilim adamlarınca değerlendirilmiş ve sonuçları itibarıyla farklılıklar arz etmiştir.

Sanat, özellikle edebiyat, varlık konusunu çok sık işlemiş hatta bunların ortaya çıkışının sebebi olarak da görülmüştür. Bundan dolayı pek çok sanatçı eserlerinde varlık konusunu işlemiştir. İslam felsefesi veya İslam tasavvufu, Divan ve Tekke edebiyatımızın bel kemiğini oluştururken varlık anlayışı da tasavvufun temelini oluşturmuştur. Niyâzî-i Mısrî de şiirlerinde; varlık konusunu işlemiş, önemli bir mutasavvıf şairdir.

NEDIM’IN BIR GAZELININ SERHI VE YAPISAL AÇIDAN INCELENMESI
Mehmet ULUCAN / Fırat Üniversitesi

Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
Cilt: 16, Sayı: 1 Sayfa: 89-107, ELAZIG-2006


ÖZET

18. yüzyılın önemli sairlerinden Nedim, Divan siirine büyük ölçüde yenilik ve güzellikler getirmistir. Bu alanda yapılan çalısmalarla Nedim’in siirinin bu yeni ve güzel tarafları ortaya konulmaya çalısılmıstır. Sairin siirleri sekil, anlam ve yapısal uyum itibariyle oldukça dikkat çekicidir. Ancak yapılan çalısmalarda onun siirinin bu özellikleri bütünüyle belirlenebilmis degildir. Bu nedenle, sairin yeni özellikler içerdigine inandıgımız “gönül” redifli gazelini inceledik. Çalısmada gazel sekil, anlam ve yapısal uyum açısından incelenmistir.

MUHIBBÎ DIVANI’NDA ASK ÜZERINE TESBIHLER
Muhammet KUZUBAS / Ordu Üniversitesi

Uluslararasi Sosyal Arastirmalar Dergisi
Cilt 3, Sayi 10, 2010


Özet

Ask, ilk insandan bugüne üzerinde en çok söz söylenen duygudur. Herkesin kendine göre bir ask tarifi vardır. Ancak hiçbir tarif askı tam olarak anlatamaz. Siir, askı anlatmak için en güzel yöntemlerdendir. Bu sebeple ask, klâsik Türk siirinin en önemli konularından birisidir. Bu çalısmada; klâsik Türk siirinin önemli temsilcilerinden olan Muhibbî’nin Divanı’nda yer alan askla ilgili tesbihler ele alınacaktır.

Anahtar Kelimeler: Muhibbî, Kanûnî Sultan Süleyman, Ask, Klâsik Türk Siiri


Hiç yorum yok:

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

The Reflection Cafe

Site İstatistikleri

Locations of visitors to this page

 

Toplam Sayfa Görüntüleme Sayısı