11 Ocak 2010 Pazartesi

Türk Dış Politikası'nda Yön Değişimi Anketi

Uluslararası Stratejik Araştırmalar Kurumu (USAK)
31 Aralık 2009

Uluslararası Stratejik Araştırmalar Kurumu (USAK)’ın USİDER ile işbirliği içinde gerçekleştirdiği “Türk Dış Politikası’nda Yön Değişimi ve Komşular ile İlişkiler Algılama Anketi” tamamlandı.


2.000 kişi üzerinde 5 ayrı şehirde (Ankara, İstanbul, İzmir, Adana ve Trabzon) uygulanan anket sonuçları son derece çarpıcı:


- Ankete göre Türk halkının ezici bir çoğunluğu dış politikada ciddi bir sapma görmüyor. Sapma var diyenlerin oranı sadece %12.


- Nüfusun %79.5’i bir şekilde komşular ile ilişkilerin geliştirilmesini faydalı buluyor. Komşular ile ilişkilerin geliştirilmesine karşı çıkanların oranı % 9.


- Türk halkında Batı’ya karşı şüphecilik hala güçlü. Ancak Türklerin %58.25’i kesin bir şekilde Batı karşıtı değil.


- AB üyeliğine destek hala düşük: %48.5.


- Nüfusun %34’ü hükümet partisinin dış politikada Amerikancı veya AB’ci olduğunu düşünüyor.


- Ankete katılanların yaklaşık yarısı Suriye ve İran ile ilişkilerin daha çok ekonomik alanda geliştirilmesinden yana.


- Nüfusun yarıya yakını İsrail ile ilişkilerin hiçbir alanda gelişmesini istemezken ekonomide gelişsin diyenler de bir o kadar büyük bir oran çıkıyor.


- Nüfusun %63’ü Hükümet’i İsrail politikalarında doğru bulurken, İsrail politikasını yanlış bulanların oranı sadece % 11.90.


- Türklerin %37.7’sine göre Türkiye’nin herhangi bir müttefiki yok.


Anket yüzyüze uygulandı.

Anket toplam 2.000 kişi üzerinde uygulandı ve USAK uzmanlarınca analizi yapıldı.

Soru 1: Türk Dış Politikası’nda Batı'dan Doğu'ya bir sapma görüyor musunuz? Türkiye Batılı olma hedefinden vazgeçiyor mu?

Hayır

57.00%

Fikrim yok

18.00%

Kısmen

13.00%

Evet

12.00%

İlk soruya yanıt verenlerin % 57’si Türk Dış Politikası’nda herhangi bir sapma görmediğini, politikanın geleneksel düzleminde devam ettiğini belirtmiştir. Buna karşın ‘Fikrim Yok’ diyenlerin oranı da bir hayli fazla çıkmıştır: % 18. TDP’de sapma görenlerin oranı ise % 12’dir. Bu rakamın düşük olduğu rahatlıkla söylenebilir. Bunun yanında kısmi bir sapma hissedenlerin oranı % 13’dür.

Soru 5: AK Parti'yi dış politikada nasıl tanımlarsınız?

Milli

37.00%

Avrupacı (AB'ci)

19.00%

Amerikancı

15.00%

İslamcı

11.75%

Osmanlıcı

10.25%

Liberal

7.00%

5. soruya verilen yanıtlara göre Türk halkının % 37’si AK Parti’yi dış politikada milli (ulusal) görmektedir. Buna karşın nüfusun % 34’ü hükümet partisinin dış politikada Amerikancı veya AB’ci olduğunu iddia etmektedir. İslamcı bulanların oranı % 11.75’ken, Osmanlıcı diyenlerin oranı da % 10.25’dir. Nüfusun % 7’sine göre ise AK Parti liberal bir dış politika izlemektedir.

Soru 8: Türkiye'nin son dönem İsrail politikasını nasıl buluyorsunuz?

Doğru bir politika izleniyor

63.00%

Hükümetin İsrail politikasını yanlış buluyorum

11.90%

Daha dengeli olabilirdi

8.60%

Kısmen doğru buluyorum

8.00%

Fikrim yok

8.50%

Bilindiği üzere Türk dış politikasında en önemli gelişmelerden biri de Türkiye-İsrail ilişkilerinde yaşanıyor. Bu bağlamda Hükümet’in bu hususta geniş bir kitle desteğine sahip olduğu anlaşılıyor. Nüfusun % 63’ü Hükümet’i İsrail politikalarında doğru bulurken, İsrail politikasını yanlış bulanların oranı sadece % 11.90. Bunun yanı sıra kısmen doğru bulanlar % 8, daha dengeli olabileceğini düşünenler ise % 8.6.Hiç yorum yok:

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

The Reflection Cafe

Site İstatistikleri

Locations of visitors to this page

 

Toplam Sayfa Görüntüleme Sayısı