28 Nisan 2008 Pazartesi

Türkiye’de “Yüksek Büyümenin Sürdürülebilirliği”

Türkiye’de “Yüksek Büyümenin Sürdürülebilirliği”: Dünya Bankası Grubunun Türkiye ile Arasındaki Ülke İşbirliği Stratejisi (CPS) Ve Bankanın Ülke Ekonomik Memorandumu (CEM) Konferansı

ANKARA, 25 Nisan 2008 — Türkiye Cumhuriyeti Hazine Müsteşarlığı ve Dünya Bankası Türkiye’ye yönelik 2008-2011 yıllarını kapsayacak yeni bir Ülke İşbirliği Stratejisini (CPS) ve “Yüksek Büyümenin Sürdürülebilirliği” temalı yeni Ülke Ekonomik Memorandumunu (CEM), Ankara'da düzenlenen bir konferansta 25 Nisan 2008 günü kamuoyuna açıklamıştır.


Yeni Ülke İşbirliği stratejisi çerçevesinde, önümüzdeki 4 yıllık dönem için Türk hükümeti tarafından yürütülen programların ya da Türk hükümetinin üstlendiği garantilere yönelik olarak azami 6,2 milyar dolara kadar finansman sağlanması öngörülmektedir. Strateji buna ek olarak, Uluslararası Finans Kuruluşu (IFC) tarafından sağlanan özel sektör yatırımlarına yönelik kredi ve Çok Taraflı Yatırım Garanti Ajansı (MIGA) tarafından ticari olmayan risklere karşı verilen garantilerin finansmanını da içermektedir. IFC ve MIGA kuruluşları Dünya Bankası Grubu üyesidir.


Dünya Bankası’nın işbirliği stratejisi temellerini, bizzat Türkiye’nin geliştirdiği kendi kalkınma gündemi olan 9. Kalkınma Planı’ndan almaktadır. Stratejinin hedefi, tüm Türk vatandaşlarının yaşam standartlarını ve tanınan fırsatları arttırarak, Türkiye’nin, zamanla, diğer OECD ve AB ülkelerinin gelir ve kalkınma düzeylerine erişmelerine katkıda bulunmaktır. Bu işbirliği, Türkiye’nin güçlü makroekonomik çerçevesi üzerine inşa edilecek ve şu üç alana odaklanacaktır;


  • Rekabetin ve İstihdam Olanaklarının Arttırılması—Olumlu bir iş ortamı ve küçük ve orta ölçekli işletmeler dahil özel sektöre yönelik daha geniş kredi erişim olanaklarını; Türk ihracatçılarının rekabet gücünün arttırılmasını; güvenilir ve verimli enerji arzına ve altyapının güçlendirilmesine yönelik önlemler ve kadınlar-erkekler ve gençler dahil yeni ve daha iyi işleri kapsar.
  • Adil İnsani ve Sosyal Kalkınma—sosyal güvenlik ve genel sağlık sigortası reformunun tamamlanmasını; Türkiye’nin sağlık sisteminde devam eden dönüşümünü; özel sektör işverenlerinin ihtiyaç duyduğu becerilerin öğrencilere, işçilere ve çalışanlara kazandırılmasına öncelik verilerek, eğitimin yaygınlaştırılması ve eğitim kalitesinin arttırılmasını ve Türkiye’de toplumun dezavantajlı ve zayıf kesimlerinin desteklenmesine yönelik sosyal katılım ve refah politikalarını kapsar.
  • Kaliteli Kamu Hizmetlerinin Verimli Sunumu—Türkiye’nin kamu harcamaları ve finansmanı alanındaki modernizasyonunun devamını; yargı hizmetlerinin güçlendirilmesini; yerel yönetim altyapı ve sulama sistemlerine yatırımı; iyileştirilmiş kadastro sistemini ve etkin bir afet hazırlık ve yönetim sistemini kapsar.


Yüksek Büyümenin Sürdürülebilirliği” temalı yeni Ülke Ekonomik Memorandumu (CEM), Türkiye’nin yüksek büyümenin sağlanması konusunda yakın zaman içerisinde gösterdiği başarıları özetlemekte ve söz konusu yüksek büyümenin sürdürülebilirliğinin sağlanması konusunda Türkiye’nin karşı karşıya olduğu temel kamu politika zorluklarını ve bu zorlukların aşılmasına yönelik seçenekleri ele almaktadır.


CEM’de yer alan analiz, büyümenin sürdürülebilirliği için temel oluşturan istikrarlı makro ekonomik bir çerçevenin devamının önemini teyit etmektedir. Bu rapor, sürdürülebilir ve tüm kesimlerce paylaşılan uzun vadeli bir büyüme için önemli olacak, altı temel konu üzerine odaklanmıştır: ticari mal ve hizmet sektörleri başta olmak üzere üretkenlik ve rekabetin teşvik edilmesi, işgücü piyasasında esneklik ve yeni iş olanaklarının teşvik edilmesi maksadıyla geniş bir gündem uygulanması dahil, istihdamın güçlendirilmesi; Türkiye’nin dezavantajlı bölgeleri başta olmak üzere sistematik bölgesel kalkınma; kamu sektörü yönetişiminin güçlendirilmesi; çevre koruma alanındaki gayretlerin önceliklendirilmesi ve tüm Türk vatandaşlarının yararına olacak ve ayrıca Türkiye’nin tarım ve gıda sektörlerinin uzun vadede gerçekleştirecekleri büyüme için önemli nitelikte olan, bütüncül bir gıda güvenliği politikasının uygulanması.


Konferans vesilesiyle Dünya Bankası’nın Türkiye Ülke Direktörü Ulrich Zachau: “Türkiye 2002 senesinden bu yana yüksek bir ekonomik büyüme kaydetmiştir. Şimdi, hızla değişen küresel ortamda karşı karşıya olunan güçlük ise, bugüne kadar elde edilen kazanımların önümüzdeki yıllarda pekiştirilmesi, güçlü büyümenin sürdürülebilirliğinin sağlanması ve bu büyümenin faydalarının geniş bir biçimde paylaşılmasının sağlanmasıdır” diyerek sözlerine şöyle devam etmiştir: “Şartlar, iddialı reform programında gelişme kaydetmesi, daha fazla ve daha iyi iş olanakları ile şimdiki ve gelecek nesiller için daha yüksek gelir düzeyine sahip olan daha üretken ve rekabetçi bir Türkiye olan Türk insanının vizyonunu gerçekleştirmesi ve dünyanın en gelişmiş ekonomi ve toplumlarından birisi olması konusunda Türkiye’ye oldukça elverişli olanaklar sunmuştur. Bu yeni Ülke İşbirliği Stratejisi, bu fırsatın gerçekleştirilmesinde Dünya Bankası Grubunun Türkiye ile işbirliği yapmasını amaçlamaktadır.”


Yeni Ülke İşbirliği Stratejisi, Türk makamlarıyla yakın işbirliği ve özel sektör, sivil toplum ve diğer paydaşlarla istişare içerisinde hazırlanmıştır. Dünya Bankası Grubu tüm Türkiye’deki paydaş kesimleri söz konusu yeni stratejinin uygulanması konusunda, görüş ve önerilerini bildirmeye davet eder ve bu kesimlerden gelecek fikir ve önerileri bekler.


Dünya Bankası’nın Türkiye’deki çalışmaları hakkında ayrıntılı bilgi için:
http://www.worldbank.org.tr

.

Hiç yorum yok:

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

The Reflection Cafe

Site İstatistikleri

Locations of visitors to this page

 

Toplam Sayfa Görüntüleme Sayısı