12 Kasım 2007 Pazartesi

Cumhuriyet ve Osmanlı Tarihine Eleştirel Bir Bakış

Serdar Kaya, Derin Sular
.

Hemen her devrimin kendi değerlerini ve bu değerlerin hayata geçirildiği dönemi kutsayarak kendine özgü bir asr-ı saadet konsepti içinde sunmuş olduğu gerçeği, Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk yılları için de geçerli. Bu nedenle, 20. yüzyıl Türk tarihi resmi kalıpların dayattığı mitolojik sunumdan soyutlandığı ölçüde, kurgu ve gerçeklik arasındaki farklar da belirginlik kazanıyor.

Muzafferlerce yazılan 20. yüzyıl Türk tarihinin göz ardı edilmek istenen gerçekleri belirginlik kazandığında, çok da fazla ayırt edici niteliğe sahip olmayan, tipik bir güç paylaşımı ve dayatma tablosu ortaya çıkıyor. Yapılan değerlendirmelerde bilimsel anlamda herhangi bir hassasiyetin gösterilmeyip, olay ve şahısların hakim kılınmak istenen ideolojiye yakınlıkları ölçüsünde ele alınıp ona göre muamale gördükleri rahatlıkla söylenebilir. Söz konusu döneme ait olan onca olay teker teker derinlemesine incelemeye tabi tutulduğunda, (önceki yazılarda değinilen türden) korkunç hadise ve haksızlıklara rastlanması bu nedenle şaşırtıcı olmaz.

Ancak bu yazı dizisinin temel amacı, klasik bir yaklaşımla yakın dönem Türk tarihinde gerçekleşen olayları kronolojik olarak incelemek değil, Türkiye'de bireysel haklar konusunda günümüz itibariyle yaşanan sorunların çıkış noktalarına ışık tutmaya çalışmaktı. Zira bugün itibariyle Türkiye'de kronikleşmiş olan belli başlı sorunların her birinin Türk resmi ideolojisi ile yakından ilişkisi bulunuyor. Dahası, resmi ideoloji, normatif yapısı nedeniyle, bu sorunları sadece körükleyen değil, bireysel hakların söz konusu olduğu hemen her durumda sorunları bizzat üreten kaynak durumunda...

Devamı için:

http://www.derinsular.com/ansiklopedi/2007/04/bireysel-haklar-tarihimiz-15-sonuc.php

Bireysel Haklar Tarihimiz (14): Monokrasi ve Lider Kültü
Bireysel Haklar Tarihimiz (13): Serbest Fırka
Bireysel Haklar Tarihimiz (12): Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası
Bireysel Haklar Tarihimiz (11): Cumhuriyetin İlanı
Bireysel Haklar Tarihimiz (10): İlk Meclis ve İkinci Grup
Bireysel Haklar Tarihimiz (9): Cumhuriyet, Kürtler ve Şiddet
Bireysel Haklar Tarihimiz (8): Cumhuriyet ve Militarizm
Bireysel Haklar Tarihimiz (7): Cumhuriyet ve Milliyetçilik
Bireysel Haklar Tarihimiz (6): Cumhuriyet
Bireysel Haklar Tarihimiz (5): Meşrutiyet Döneminde Dönüşüm
Bireysel Haklar Tarihimiz (4): Meşrutiyet
Bireysel Haklar Tarihimiz (3): Osmanlı'da Reform
Bireysel Haklar Tarihimiz (2): Lale Devri ve Cumhuriyet
Bireysel Haklar Tarihimiz (1): Lale Devri

..
Derin Sular’daki Diğer Yazı Dizileri
.

2007.11.06 - Endoktrinasyon (11): Kitlesel Eğitimde Kullanılan Yöntemler
2007.11.06 -
Endoktrinasyon (10): Kitlesel Eğitim ve Tektipleştirme
2007.10.27 -
Endoktrinasyon (9): Militarist Endoktrinasyon
2007.10.21 -
Endoktrinasyon (8): Kore Savaşı (Konu Çalışması)
2007.10.16 -
Endoktrinasyon (7): Asch Deneyi
2007.10.14 -
Endoktrinasyon (6): Çevre Etkisi
2007.10.06 -
Endoktrinasyon (5): Zimbardo Deneyi
2007.10.03 -
Endoktrinasyon (4): Hannah Arendt ve 'Kötülüğün Sıradanlığı'
2007.10.02 -
Endoktrinasyon (3): Milgram Deneyi'nin Hayata Uygulanması
2007.09.30 -
Endoktrinasyon (2): Milgram Deneyi
2007.09.25 -
Endoktrinasyon (1): Giriş
2007.06.21 -
Kemalizm (8): Sonuç
2007.06.18 -
Kemalizm (7): Laiklik
2007.06.15 -
Kemalizm (6): Devrimcilik
2007.06.12 -
Kemalizm (5): Milliyetçilik
2007.05.22 -
Kemalizm (4): Devletçilik
2007.05.16 -
Kemalizm (3): Halkçılık
2007.05.13 -
Kemalizm (2): Cumhuriyetçilik
2007.05.05 -
Kemalizm (1): Kemalizm Nedir?
2007.01.26 -
Korporatizm (3)
2007.01.25 -
Korporatizm (2)
2007.01.24 -
Korporatizm (1)
2007.01.18 -
Fethullah Gülen Cemaati (4)
2007.01.15 -
Fethullah Gülen Cemaati (3)
2006.12.24 -
Fethullah Gülen Cemaati (2)
2006.12.12 -
Fethullah Gülen Cemaati (1)
2006.12.06 -
Samuel Huntington (10): Sonuç
2006.12.03 -
Samuel Huntington (9): Diğer Konular
2006.12.01 -
Samuel Huntington (8): Merkezsiz İslam Medeniyeti
2006.11.30 -
Samuel Huntington (7): İslami Diriliş
2006.11.23 -
Samuel Huntington (6): Kemalist Devrimler
2006.11.22 -
Samuel Huntington (5): Kemalizm ve Başörtüsü
2006.11.21 -
Samuel Huntington (4): Kemalizm ve Batılılaşma
2006.11.20 -
Samuel Huntington (3): Kararsız Ülkeler
2006.11.14 -
Samuel Huntington (2): Medeniyetler Bazında Ülkeler
2006.11.13 -
Samuel Huntington (1): Medeniyetler Çatışması?
2006.11.08 -
Fransız Modeli ve Türkiye (3)
2006.11.07 -
Fransız Modeli ve Türkiye (2)
2006.11.06 -
Fransız Modeli ve Türkiye (1)
2006.11.04 -
Pakistan (3): Hint Hilafet Hareketi ve Türkiye
2006.11.03 -
Pakistan (2): İskender Mirza ve Demokrasi
2006.11.03 -
Pakistan (1): Muhammed Ali Jinnah ve Mahatma Gandhi
2006.08.07 -
Demokrasi (6): Sonuç
2006.07.29 -
Demokrasi (5): Türkiye'de Demokrasi
2006.07.28 -
Demokrasi (4): Refleksivite
2006.07.23 -
Demokrasi (3): Demokrasi, Ortalama Adam ve Propaganda
2006.07.08 -
Demokrasi (2): Temsili Demokrasi Yalanı
2006.07.06 -
Demokrasi (1): Çoğunluğun Diktatörlüğü
2006.06.30 -
Cumhuriyet ve Sanat (2)
2006.06.24 -
Cumhuriyet ve Sanat (1)
2006.06.14 -
Laiklik (5): Sonuç
2006.06.10 -
Laiklik (4): Türkiye’de Laiklik
2006.06.07 -
Laiklik (3): Dünyada Farklı Laiklik Uygulamaları: ABD
2006.06.06 -
Laiklik (2): Dünyada Farklı Laiklik Uygulamaları: Fransa
2006.05.28 -
Laiklik (1): Laiklik Nedir?

.

Hiç yorum yok:

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

The Reflection Cafe

Site İstatistikleri

Locations of visitors to this page

 

Toplam Sayfa Görüntüleme Sayısı