19 Aralık 2005 Pazartesi

Türkiye'de Kadın (1)

Türkiye'de Kadın Hakları,Türkiye'de Kadın Bilgi Ağı- DIE
.
1843 Tıbbiye mektebi bünyesinde kadınlar ebelik eğitimi almaya başladı.

1847 Kız ve erkek çocuklara eşit miras hakkı tanıyan İrade-i Seniye yayımlandı.

1856 Köle ve cariye alınıp satılması yasaklandı.

1858 Arazi Kanunnamesinde mirasın kız ve erkekler arasında eşit olarak paylaştırılacağı hükmü yer aldı. Böylece kadınlar ilk kez miras yoluyla mülkiyet hakkını kazandı.

1858 Kız Rüştiyeleri açıldı.

1869 Kadınlar için ilk sürekli yayın olarak nitelenen (haftalık) Terakk-i Muhadderat dergisi yayımlandı.

1869 Kızların eğitimine ilk kez yasal zorunluluk getiren Maarif-i Umumiye Nizamnamesi yayımlandı.

1870 Kız öğretmen okulu Dar-ül Muallimat açıldı
...
Devami icin tiklayiniz.
.
.
Türkiye'de ve Dünyada Kadının Yeri, CNN Turk

İşsizlik, Türkiye'nin en önemli sorunlarından biri. Ancak işin içine kadınlar girince işsizlik çok daha ağır bir hal alıyor.

Türkiye'de kadınların iş gücüne katılım oranları son derece düşük. Erkeklerin yüzde 69.5'i, kadınların ise sadece yüzde 25.1'i işgücüne katılıyor. 16 milyar 966 bin erkek iş gücüne katılırken, sadece 6 milyon 240 bin kadın çalışıyor ya da çalışmak istiyor. Yani kadınların işgücüne katılımı erkeklerin 3'te 1'i seviyesinde kalıyor. Devlet İstatistik Enstitüsü (DİE) verilerine göre, 2004 sonu itibariyle 5 milyon 652 bin kadın çalışırken, 588 bin kadın işsiz. Kadınlardaki işsizlik oranı yüzde 9.4 iken, erkeklerde işsizlik oranının yüzde 10.7 olması kadın işsizliğinin daha düşük olduğu kanısı yaratıyor. Ancak bunun nedeni, kadınların işgücüne daha az katılması.
...
Devami icin tiklayiniz.
.
.
Avrupa'da da Kadın Sorunu Var, Emine Bozkurt
...
-Türkiye'de kadınların durumu ile ilgili hazırladığınız rapor AP'de kabul edildi. Genel kanaatiniz nedir Türkiye'de kadının toplumsal ve siyasal konumuyla ilgili?
.
Üç önemli başlık altında hazırlanan bir rapor oldu. Birincisi kadına karşı şiddet, ikincisi kadının istihdama, siyasete katılması, üçüncüsü de eğitim. Bence raporun en önemli sonucu, Türk hükümetinin birçok konuda yasal olarak çok şeyler değiştirmesi oldu. Kadın hakları yasal güvenceye alındı, şimdi sırada uygulama var. Henüz yasalardaki iyileştirmeler hayata yansımış değil. Raporu hazırlama sürecinde gerek Avrupa Parlamentosu'ndan gerekse Türkiye'deki kurumlardan çok büyük destek aldım. Rapor 6 Temmuz'da AP'de onaylandı. 573 kişi kabul etti, 19 kişi ret oyu verdi. Bütün siyasî gruplardan destek geldi. Hıristiyan Demokratlar'ın bazıları Türkiye'den hoşlanmıyor ama onlar bile grup olarak destekledi. Böylece onlar da Türkiye'nin yaptığı başarılı çalışmaları kabul etmiş oldu. Avrupa Komisyonu'nun genişlemeden sorumlu üyesi Olli Rehn'in de söylediği gibi, kadın hakları, müzakere sürecinde çok önemli konu başlıklarından biri olacak.
...
Devami icin tiklayiniz.
.

Konuşmamın 'Doğu'nun bir kadın sorunu var mı?' şeklindeki başlığı, öncelikle içinde geçen 'sorun' kelimesi nedeniyle en başından netameli bir cümleye dönüşüyor. İçinde sorun geçen, 'sorun' kelimesinin tamladığı herhangi bir soruya kuşkuyla yaklaşıyoruz. Çok kesin gibi gözüken böyle bir soruya cevap vermek hiç kolay değil. Bir kere Doğulu kadına ilişkin ikna edici bir tanımdan yoksunuz, ne yaparsak yapalım böyle bir tanımda hep eksik ya da fazla bir şey olacak, ikinci olarak ise tanımlamakta zorlandığımız bu kadının sorunları kolayca çözümlenemeyecek kadar birikmiş ve açmazlarla dolu, üçüncü olarak bu sorunların hangilerinin karakteristik yani sırf 'Doğulu' olmakla bağlantılı olduğuna karar verme gibi bir problemimiz var.

Sorunlarımız olması, bunların tartışılması bizi korkutuyor. Oysa sorunlu insan sorumlu insandır. Cennetten düşmeden önce Adem ile Havva sorunsuz bir hayat yaşıyorlardı. Dünya bir oyun-eğlence yeri olduğu gibi bir imtihan alanı da. Sorunun farkına varmak, insanlık yolunda bir sıçrama gerçekleştirmektir.
.
Doğulu kadını tanımlamakta zorluk çekiyor aynı zamanda bu tanımı yapmaya zorlanıyoruz. Doğulu olmayabileceğimizi düşünüyor ama Batılı olamadığımıza karar vermekte de zorlanmıyoruz. Esasında bizim neye karar verdiğimiz de çok önemli görünmüyor: Doğu olan neresi, buna karar veren bir otorite, bir gösteren olarak Batı var. Bugün yeryüzünün her köşesi ve mesela insan hakları, bireycilik, demokrasi, çoğulculuk gibi modern birey için önemli olan başlıklar Batı merkezli kavram ve kurumlar üzerinden konuşulmakta olduğu için, yeryüzünün Doğu’sundan değil de Batı’nın Doğu’sundan sözetmek daha doğru sanki. Yeryüzünün önemli bir kısmı Kıta Avrupası ve ABD gibi ülkelerin taşrası muamelesi görmekte. Diğer taraftan ise Batı, kendisi olabilmek için hala bir Doğu’ya muhtaç. Hasta adam ya da malul Doğu, Batı’nın kötülüklerini gönderdiği kültürel coğrafya.
.
Geniş bir coğrafyadan hareketle Doğulu kadının genel bir tanımına ulaşabilir miyiz, buna emin olamıyorum. Kim, nereye kadar doğulu? Dostoyevski Rusya’nın Batılı olmadığını söylüyor. Esasında ne Güney Amerika ülkeleri tam olarak Batılı, saf Batı kimliği açısından, ne de İtalya, hatta Batı kimliğini etkilemiş olan felsefe ve mitolojisine rağmen Yunanistan. Bu durumda Türkiye Batılı olduğunu iddia edebilir mi?
...
Devami icin tiklayiniz.
.
.
Siyasette ve Karar Alma Süreçlerinde Kadin, KA.DER

"Kadınların politik yaşama eşit katılımı, kadınların ilerlemesine ilişkin genel süreçte odak rolü oynamaktadır.

"Kadınların karar alma süreçlerine eşit katılımı sadece basit bir adalet veya demokrasi talebi olmakla kalmayıp, aynı zamanda kadınların çıkarlarının göz önüne alınması için gerekli bir koşul olarak da görülebilir"

"Kadınların faal katılımı ve karar almanın bütün düzeylerine kadın bakış açısının yerleştirilmesi gerçekleşmedikçe, eşitlik, kalkınma ve barış hedeflerine ulaşılamayacaktır."

Toplumsal fırsatların farklı toplum kesimleri arasında nasıl dağılacağı parlamento, hükümet ve politika belirleyen kamu kurulları gibi siyasal karar organlarında belirlenir. Bu süreçlerde kadınların eksik temsili, sorunların çözümsüz kalmasına; devam eden eşitsizlikler ise kadınların eksik temsilinin sürekliliğine yol açar. Bu nedenle kadın-erkek eşitliğini sağlamaya yönelik çabaların başlangıç noktası, siyasal süreçlere katılımda cinslerarası eşitliği sağlayan adımlar atmaktan geçer.
...
Devami icin tiklayiniz.
.

Hiç yorum yok:

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

The Reflection Cafe

Site İstatistikleri

Locations of visitors to this page

 

Toplam Sayfa Görüntüleme Sayısı